پلاک های کوی 22 بهمن ( اندیشه ) اهواز به تفکیک خیابان بندی ، موقعیت و ویژگی

قواره کلیه پلاک های کوی 22 بهمن 300 متر مربعی هستند

دیدگاهتان را بنویسید